משרדים ראשי
תל גיבורים 5
בית טפר, קומה 4
תל-אביב
מיקוד: 6810505
טלפון
03-6352635
אי-מייל
il.info@loveamika.com