כתב האחריות יהיה בתוקף למשך שנה מהמועד בו רכשת את המוצר, במידה ומתגלה פגם בחומרים או בייצור של מוצר זה. אחריות זו תקפה רק במידה ורכשת את המכשיר ממשווק מורשה או מהמותג.

זכאות להחזרה או תיקון כפופה להצגת הוכחת קנייה. יש לשמור את הקבלה כעדות למועד הרכישה. ללא כתב אחריות מלא וחתום בצירוף קבלה לא נוכל לדעת מתי נרכש המכשיר ולכן לא תחול האחריות על מכשיר זה.

במידה וברצונך למסור מכשיר שיער פגום לבדיקה, עלייך לשלוח אותו למעבדת החברה. על המוצר להיות באריזתו המקורית, יחד עם תעודת אחריות מלאה וחתומה על ידי בית העסק ממנו נרכש, תאריך רכישת המכשיר והוכחת הרכישה/קבלה בתוכה.

כתב אחריות זה לא יחול במקרים שבהם נראה כי נעשה שימוש לא נאות במכשיר והוא ניזוק או נפגם כתוצאה משימוש או אחסון לא נכונים. כתב האחריות אינו חל על חלקים שלפי בחינתנו אינם פגומים. כתב האחריות אינו חל על מכשירים ששונו או תוקנו בידי גורמים שונים מאלו של היצרן.

במידה והמוצר לא באחריות- עלות בדיקת מעבדה הינה 70 ש”ח. עלות התיקון תיקבע לאחר אבחון הבעיה במעבדה.